” Покажи ми свободата да се изразявам…”

Покажи ми е компания, в която Любовта, Свободата и Творчеството стават достъпни и съставляват средата, както за заетите с нея, така и за всички деца и пораснали, с които общуваме и работим. Изградена е с идеята да създава среда, в която да опитваме, да развиваме комфорт и увереност, да бъдем автентични и светът да откликва на нашите мечти и желания.

 

Силвия Йорданова е социален предприемач, творческите решения санейната стихия. През 2012г започва обучение лично при проф. д-р ГеоргиЛозанов и днес е сугестопед към Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“.

Като преподавател и медиатор в последните години разработва и провежда програми за обучение на деца и пораснали в София, Варна, Пловдив, Бургас, Лондон, свързани с развитие на умения за учене, креативност и памет в среда с висока психохигиена и подходящи стимули за разкриване на резервния потенциал на личността. Такива са „Летни нещотърсачи“, „Мога да чета“, „Метачетене“, „Обичам да чета“, „Brain Craft Teen“, „Как да подпомагам детето си е процеса на учене?”, корпоративни обучения и „Рицарски турнир и бал“ – благотворително събитие, което се провежда вече 5 години в Аулата на СУ.

В периода 03-12.2014 г. е ръководител проект „Студентски практики” поОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж2014 – 2020 г.” в „Покажи ми“ с 16 ментора и 62 активни стажанта. С частот този екип продължават да работят заедно и днес.

към началото