fellowship cover

Стартираме инициатива, свързана с изграждане на партньорства с училища и детски градини, свързана с развитие на умения за учене и четене при деца в различни възрастови групи с помощта на сугестопедия и други иновативни методи.
За да бъдем максимално близо до децата и техните преподаватели, подбираме задруга от 8 училища/детски градини, с които да работим.

Изборът е свързан с капацитета, с който разполагаме от една страна, а от друга с условията на средата, отношението и потенциала за разкриване на резервния капацитет на личността в учебна среда.

В тази връзка сме създали определени критерии, които да ни подпомогнат в организацията на процеса.

Молим, ако откликвате на поканата и отговаряте или с малко помощ можете да отговорите на поставените критерии, да попълните регистрационен лист на посочения линк , ние ще се свържем с вас.

Линк за регистрация: https://podio.com/webforms/10504016/754208

Ако желаете да се свържете с нас предварително, моля, направете го на посочените координати най-долу!

А ето и критериите:

Участници:

Децата, които ще се включат в обучението да са във възрастови групи от 5 до 7 години, от 8 до 10 години и от 12 до 18 години;

Размер на групите: от 12 до 17 деца в група.

Продължителност:

Организираните обучения са с продължителност между 36 и 40ч за деца на възраст 7-10г. в рамките на 1-2 месеца. В летните месеци заниманията могат да се организират в период от 2 седмици до 1 месец.

Обученията за деца на възраст 12+ години са с продължителност 30 учебни часа в рамките на 1 месец. В летните месеци заниманията могат да се организират в рамките на 2 седмици, при посещения 4 пъти в седмицата.

Местоположение: за гр. София – по възможност на комуникативно и лесно достъпно място спрямо централния ни офис в кв. Изток, предимство са близостта до паркове, алеи и зеленина; за други градове в страната – в близост да има пространство за игра – двор, спортна площадка, парк.

Среда за провеждане на занимания в сугестопедичен стил: възможност за създаване на обстановка, изпълнена с изкуство и естетика: картини по стените, цветове, музика, мултимедия. Важно е средата да позволява добавянето на табла и картини, разместването им, разместване на масите и столовете, свободно пространство, място за игри.

Отношение и ангажираност от страна на преподавателите и родителите. Важно е учителите да имат положително отношение към сугестопедичния метод на преподаване, позитивна нагласа към екипа ни и интерес към иновативни образователни подходи.

Договорни взаимоотношения:
За организацията, материалната база и приноса на училището от една страна и създаването на сугестопедична среда, обученията и демонстрирания подход от страна на нашите организации се подготвя специфичен договор, който регламентира и охранява приноса и интереса на страните.
Съгласуват се: себестойността на ползване на материална база в периода на курса; събирането на таксите за участие при сформиране на групи и провеждане на обучения.

Обобщено Задругата се реализира при наличие:
Мотивация за участие в партньорски проект.

Декларирано желание за участие с попълнен регистрационен лист в

Срок: до края на годината

Договор с училището/ детската градина.

Сформирани групи за обучение.
Процес на изпълнение:

Представяне и презентация;

Интервюта и входящо измерване;

Организация и провеждане на занимания;

Изходящо измерване + празник;

Продължаващи срещи и обучения на деца, родители и учители.

Сподели чрез:
към началото