BrainCraft Teen среща-продължение

Дата/Час
22/04/2017
10:00 - 17:00

Местоположение
Пловдив

Адрес
Пловдив
Пловдив


“BrainCraft“ е сугестопедична програма подходяща за деца от 11 до 17 години, която цели да развие у тийнейджърите умения за боравене с голям обем информация по формата на текст и други материали, изграждане на собствен стил за бързо и успешно учене, творческо решаване на проблеми в сугестопедична среда с помощта на любимите ни техники за скоростно четене, фоточетене, игри за памет и креативност.

Повече информация: https://pokajimi.com/braincraft/

За продължение на курса очакване участниците на 22.04 (събота) от 10:00 до 17:00 (пауза за обяд от 12:00 до 13:30)

Сподели чрез:
към началото