Деца от 11 до 13 години: интензивен курс “Brain Craft Teen: Умея да уча, Обичам да чета и Мечтая”

Map Unavailable

Дата/Час
28/10/2022 - 06/11/2022
14:00 - 17:45

Адрес 

Мили деца и родители,

Тази година курсът за тийнейджъри е разделен официално в две по-тесни възрастови групи. Обичайно това се случва естествено, като спазваме правилото да има няколко деца в една възраст и групата да включва участници със стъпаловидна разлика във възрастта от 1-2 години.

Този път искаме да акцентираме в конкретните нужди на децата и ги обособихме в две групи: 11-13 и 14-17 години.

Заложената интензивност на програмата позволява наред с натрупването на умения и по-голяма осъзнатост при изграждането на собствен стил на възприемане и учене. Докато откривателстваме в средата, напредваме в развитието на различните интелигентности. Основни акценти на цялостната програма:

 • Умения за учене;
 • Комуникативна умения;
 • Автентично лидерство и себеизразяване;
 • Обогатяване на речника и изразните средства;
 • Физически тонус и спорт;
 • Танцово изкуство и театър;
 • Преодоляване на страха от грешка, представяне и вътрешна несигурност;
 • Партниране и адаптивност;
 • Поставяне на лични цели и изследване на таланта в контекста на различни опитности.

Навлизането в пубертета и изискванията на образователната система децата да боравят с повече термини и сами да могат да извличат знания от синтезирана информация вече не е само въпрос на памет, а на комплексни умения, сред които водещо става изграждането на връзка между целта/задачата и личната мотивация.

Тук често помага скоростта и разбирането, че с колкото повече лекота се случва възприемането и колкото по-точно е насочването през стимулите в средата, толкова по-дълготрайни са паметовите следи.

Наред с това емоционалният фон, свързан със социума и хормоналните промени, влияят на концентрацията и мотивацията.

Точно тук се стремим да създадем ритъм в изграждането на стил на учене с прилагането на новите умения, свързани с:

 • Фоточетене;
 • Памет;
 • Креативност;
 • Синтез;
 • Представяне;
 • Оптимизация на времето за учене.

Всичко това се случва в сугестопедична среда с помощта на любимите ни техники и творчески подход ( театър на движението, етюдиистории).

Можете да се запознаете с програмата BrainCraft Teen тук: https://pokajimi.com/braincraft/

Участниците овладяват новите умения със специално създадена за тях книга-история-резервопедично учебно помагало.

Курсът се провежда с интензивна част в периода:  28 октомври – 6 ноември

Предвидени са две продължаващи занимания в избран уикенд,  до 1,5-2 месеца след началото на курса.

График на провеждане:  

28, 29, 30, 31 октомври; 1,4,5,6 ноември  от 14:00 до 17:45 часа. 

Участнииците, които са втора смяна на училище, получават служебна бележка за периода на провеждане на обучението. Курсът съвпада с есенната ваканция и дните, за които е необходима служебна бележка са 28-ми октомври и 4-ти ноември.

Включването в курса става след  среща – интервю с тийнейджър и родител в рамките на 45 минути. 

Моля, свържете се с нас, за да си запишете удобен ден и час за интервю. Допустими са срещи онлайн.

Повече за целта и спецификата на интервюто:  https://pokajimi.com/interview/

Курсът се провежда в град София.

Цена 528 лв, платима на две вноски.

На разположение сме за допълнителна информация на тел: 0878 106 998; e-mail: info@pokajimi.com

 

Сподели чрез:
към началото