Дрен 1

Деца от 11 до 13 години: курс “Brain Craft Teen: Умея да уча, Обичам да чета и Мечтая”

Map Unavailable

Дата/Час
22/08/2022 - 28/08/2022
Цял ден

Адрес 

Мили деца и родители,

Тази година курсът за тийнейджъри ще бъде разделен официално на две по-тесни възрастови групи. Обичайно това се случва естествено, като спазваме правилото да има няколко деца в една възраст и групата да включва участници със стъпаловидна разлика във възрастта от 1-2 години.

Този път искаме да акцентираме в конкретните нужди на децата и ги обособихме в две групи: 11-13 и 14-17 години.

С по-малките ще проведем изнесено от София обучение, за да бъде общуването по-наситено и пълноценно. Ще прекараме време заедно в цялостна програма, в която развиваме:

 • Умения за учене;
 • Комуникативна умения;
 • Автентично лидерство и себеизразяване;
 • Обогатяване на речника и изразните средства;
 • Физически тонус и спорт;
 • Танцово изкуство и театър;
 • Преодоляване на страха от грешка, представяне и вътрешна несигурност;
 • Партниране и адаптивност;
 • Поставяне на лични цели и изследване на таланта в контекста на различни опитности.

Навлизането в пубертета и изискванията на образователната система да боравят с повече термини и сами да могат да извличат знания от синтезирана информация вече не е само въпрос на памет, а на комплексни умения, сред които водещо става изграждането на връзка между целта/задачата и личната мотивация.

Тук често помага скоростта и разбирането, че с колкото повече лекота се случва възприемането и колкото по-точно е насочването през стимулите в средата, толкова по-дълготрайни са паметовите следи.

Наред с това емоционалният фон, свързан със социума и хормоналните промени, влияят на концентрацията и мотивацията.

Точно тук се стремим да създадем ритъм в изграждането на стил на учене с прилагането на новите умения, свързани с:

 • Фоточетене;
 • Памет;
 • Креативност;
 • Синтез;
 • Представяне;
 • Оптимизация на времето за учене.

Всичко това се случва в сугестопедична среда с помощта на любимите ни техники и творчески подход ( театър на движението, етюдиистории).

Можете да се запознаете с програмата BrainCraft Teen тук: https://pokajimi.com/braincraft/

Участниците овладяват новите умения със специално създадена за тях книга-история-резервопедично учебно помагало.

Курсът се провежда с интензивна част в периода:  22 август – 28 август

Предвидени са две продължаващи занимания в избран уикенд,  до 1,5-2 месеца след началото на курса.

График на провеждане:  

22-28 август , целодневна прграма; 6 нощувки, 7 дни. 

Активните учебни занимания са в рамките на 6 уч. часа на ден, като времето е организирано в програма, стимулираща пълноценното развитие на личността. 

Включването в курса става след  среща – интервю с тийнейджър и родител в рамките на 40 минути. Интервюта ще се провеждат след 1-ви август.

Моля, свържете се с нас, за да си запишете удобен ден и час за интервю. Допустими са срещи онлайн.

Повече за целта и спецификата на интервюто:  https://pokajimi.com/interview/

Курсът се провежда извън София.

Очайвайте още детайли!

към началото