Деца от 14 до 17 г.: Курс “Brain Craft Teen: Умея да уча, Обичам да чета и Мечтая”

Map Unavailable

Дата/Час
22/09/2022 - 02/10/2022
14:00 - 17:45

АдресМили деца и родители,

Тази година курсът за тийнейджъри ще бъде разделен официално в по-тесни възрастови групи. Обичайно това се случва естествено, като спазваме правилото да има няколко деца в една възраст и групата да включва участници със стъпаловидна разлика във възрастта от 1-2 години.

Този път искаме да акцентираме върху специфичните нужди на децата и ги обособихме в две групи: 11-13 и 14-17 години.

Децата от 14 до 17 години обикновено вече имат ясна представа с какъв обем информация имат да боравят – учене и възприемане.

Тук не се налага толкова да подсилваме мотивацията, колкото да я укрепим по отношение на целите, които те си поставят.

Уменията за учене  за тях са акцентирани с множество удивителни (!!!!).

Страхът от грешка или провал е свързан със стремеж за по-добро представяне. И макар че често пъти страхът е използван като мотиватор, когато говорим за разкриване на потенциала, търсим много повече да насочим вниманието към уменията им и факторите на средата, които могат да управляват.

От гледна точка на тийнейджърите – те растат и търсят смисъл в неща, които ги развиват, забавляват и им остава достатъчно свободно време за социалната среда ( кръгът от приятели става все по-важен). Тук идват предизвикателствата, свързани с ученето, ако то е бавно, ако изисква много време, ако не разбират смисъла и връзката между понятията. Чудим се защо учат за оценки – но това е основната обратна връзка, която получават за това как се справят. И често в тази възраст се завъртат в кръга на неудовлетворение между ученици, учители и родители. Този курс разширява възможностите и дава различна перспектива за процеса на учене. Опира се на развитието на личната мотивация, характера и потенциала на участниците.

„Brain Craft Teen: Умея да уча и Обичам да чета и Мечтая“ е програма, която се провежда като интензивен курс с последващи срещи-продължения и събития и има за цел да помогне на тийнейджърите да развият умения за боравене с голям обем текст, индивидуален подход за бързо и успешно учене и творческо решаване на проблеми.

Ето и някои акценти:

 

 • Учат се да подбират повече и по-разнообразна и обогатяваща информация през книгите и публикациите, които четат.
 • Възприемат и запаметяват с повече лекота думи и текстове на различни езици.
 • Успяват да извлекат и синтезират същината на темата ( да защитят дадена теза).
 • Разбирането се повишава, а оттам и умението да интерпретират.
 • Светогледът се разширява.
 • Комуникативните умения и адаптивността се надграждат.
 • Развиват умения за работа в група.
 • Опознават вътрешния си свят – ритъм и процеси, сдружват се с емоциите си.
 • Управляват процесите на учене и пауза с лекота.
 • Разгръщат/ насочват творческите си импулси.
 • Намират подкрепяща среда и създават приятелства.
 • Разбират как могат да овладяват вътрешните си конфликти; как да влизат и излизат от спор; как да канализират емоциите си.

 

Всичко това се случва в сугестопедична среда с помощта на любимите ни техники за скоростно четенефоточетене, игри за паметкреативносттеатъристории. Можете да се запознаете с програмата BrainCraft Teen тук: https://pokajimi.com/braincraft/

Участниците овладяват новите умения със специално създадена за тях книга-история-резервопедично учебно помагало.

Курсът се провежда с интензивна част в периода:  22 септември- 2 октомври 2022

и с две продължаващи занимания в избран уикенд, обичайно до 1,5-2 месеца след началото на курса.

Заниманията са с продължителност 3:45 астрономически часа на ден, общо 10 срещи.

График на заниманията:

22,23,24,25 септември от 14:00 до 17:45ч.

29,30 септември и 1,2 октомври от 14:00 до 17:45ч,

Датите на срещите-продължения се съгласува с участниците и се обявяват допълнително.

Включването в курса става след  среща – интервю с тийнейджър и родител в рамките на 40 минути. Интервюта ще се провеждат след 1-ви август.

Моля, свържете се с нас, за да си запишете удобен ден и час за интервю. Допустими са срещи онлайн.

Повече за целта и спецификата на интервюто:  https://pokajimi.com/interview/

Курсът се провежда в гр. София.

Участнииците, които са втора смяна на училище, получават служебна бележка за периода на провеждане на обучението (учебни дни са 23, 29 и 30 септември). 

 

На разположение сме за допълнителна информация на тел: 0878 106 998; e-mail: info@pokajimi.com

Очакваме ви!

Дрен 3

 

Сподели чрез:
към началото