Деца от 11 до 14 години: интензивен курс “BrainCraft Teen: Умея да уча, Обичам да чета и Мечтая”

Map Unavailable

Дата/Час
15/06/2024 - 22/06/2024
13:30 - 17:15

Адрес 

Мили деца и родители,

през се впускаме в приключение с тийнейджъри. За първи път програмата за тази възраст започва в първите дни на лятната ваканция. Избрахме този период, за да можем да покажем на участниците как мислите, чувствата и физическият тонус могат да се хармонизират и да им помогнат с лекота да се отърсят от натрупаната умора, да си създадат ритъм и устрем за едно прекрасно лято. Растем и учим всеки ден, но да учиш, означава да разбираш повече за себе си и за света, да развиваш своя потенциал, да създаваш приятелства и запомнящи се преживявания. Богатството на въображението, силата на психиката, подвижността и гъвкавостта на тялото са супер сили, с чието развитие удовлетворението и желанието да споделяме нарастват.

Тази година курсът за тийнейджъри е разделен официално в две по-тесни възрастови групи. Обичайно това се случва естествено, като спазваме правилото да има няколко деца в една възраст и групата да включва участници със стъпаловидна разлика във възрастта от 1-2 години. Този път искаме да акцентираме в конкретните нужди на децата и ги обособихме в две групи: 11-14 и 14-18 години ( решението за допускане на 14 годишни в една от двете групи е на база дефинирана нужда и интервю).

Заложената интензивност на програмата позволява наред с натрупването на умения и по-голяма осъзнатост при изграждането на собствен стил на възприемане и учене. Докато откривателстваме в средата, напредваме в развитието на различните интелигентности.

Основни акценти на цялостната програма:

 • Умения за учене и игровизация;
 • Комуникативна умения и ритъм на речта;
 • Автентично лидерство и представяне;
 • Обогатяване на речника и изразните средства;
 • Физически тонус и адаптивност;
 • Театър на движението и изкуства;
 • Преодоляване на страха от грешка и вътрешна несигурност;
 • Концентрация и асоциативно мислене;
 • Поставяне на лични цели и изследване на таланта в контекста на различни опитности.

Навлизането в пубертета и изискванията на образователната система децата да боравят с повече термини и сами да могат да извличат знания от синтезирана информация вече не е само въпрос на памет, а на комплексни умения, сред които водещо става изграждането на връзка между целта/задачата и личната мотивация.

Тук често помага скоростта и разбирането, че с колкото повече лекота се случва възприемането и колкото по-точно е насочването през стимулите в средата, толкова по-дълготрайни са паметовите следи.

Наред с това емоционалният фон, свързан със социума и хормоналните промени, влияят на концентрацията и мотивацията.

Точно тук се стремим да създадем ритъм в изграждането на стил на учене с прилагането на новите умения, свързани с:

 • Фоточетене и скоростно четене;
 • Памет;
 • Креативност;
 • Синтез;
 • Представяне;
 • Оптимизация на времето за учене.

Всичко това се случва в сугестопедична среда с помощта на любимите ни техники и творчески подход ( театър на движението, етюдиистории).

Можете да се запознаете с програмата BrainCraft Teen тук: https://pokajimi.com/braincraft/

Участниците овладяват новите умения със специално създадена за тях книга-история-резервопедично учебно помагало.

Курсът се провежда с интензивна част в периода:  15 юни – 22 юни

Предвидени са две продължаващи занимания в избран уикенд в края на лятото.

График на провеждане:  

15-22 юни  от 13:30 часа до 17:15 часа в гр. София;

20 или 21 юни практическо преживяване в района на гр.София*. 

 *Има потенциална възможност част от интензивния курс да включва интересно гостуване в района гр. София. 

Включването в курса става след  среща – интервю с тийнейджър и родител в рамките на 45 минути. 

Моля, свържете се с нас, за да си запишете удобен ден и час за интервю. Допустими са срещи онлайн.

Повече за целта и спецификата на интервюто:  https://pokajimi.com/interview/

Курсът се провежда в град София.

На разположение сме за допълнителна и1нформация на тел: 0878 106 998; e-mail: info@pokajimi.com

 

Сподели чрез:
към началото