Предлагаме ви две игри за млади оратори.
Усмивки и въображение и хайде да играем!

Едно, две, Слънце

В тази игра за броене някои цифри се заменят, като вместо тях казваме дума (нашата любима е Слънце) или правим движение – пляскане, клякане, щракване:
Вместо да кажете цифрата 3 казвате: “Слънце”.
Вместо цифрата 8 – пляскане с ръце.
Всички започват да броят от 1, като се редуват и казват цифра, Слънце или пляска.
Продължете да се редувате и при цифрите съдържащи 3 или 8 отново – Слънце или пляскане:
1,2, Слънце,4,5,6,7, “пляс”, 9,10,11,12, Слънце,14,15,16,17, “пляс”, 19, 20…
Най-интересни са 38 и 83 – съдържат и 3, и 8.

Говоря без спирачки

За тази игра са ви необходими малки листчета и химикалка или молив.
Всеки играч написва дадена тема (ягоди, книги, парфюм) на листчето, след това го сгъва на две. Някой разбърква листчетата.
Един от играчите взема листче и го разгъва. Целта е да говори поне 30 секунди. Добре е да не се запъва, да оставя дълги паузи или да повтаря нещо, което е казал.
Всички играчи се редуват да теглят листчета, докато те свършат.

Сподели чрез:
към началото