Целта на Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) е теорията за психологическите типове, описани от К. Г. Юнг, да се направи разбираема и полезна за хората. Същността на теорията е в това, че привидно случайни вариации в поведението са всъщност доста системни и последователни и се дължат на основни различия в начина, по който хората избират да използват своето възприемане и преценка.

„Възприятието представлява начина на осъзнаване на неща, хора, събития или идеи. Преценката представлява начина на достигане до заключения за това, което се възприема. Ако хората се различават систематично в това, което възприемат и начинът, по който достигат до заключения, то следва, че е единствено разумно е да се различават съответно и в своите интереси, реакции, ценности, мотивация и умения.“

При разработването на Myers-Briggs Type индикатора, целта на Изабел Бригс Майерс, и майка ѝ, Катрин Бригс, е прозренията на теорията за психологическите типове да се направи достъпна за отделните хора и за групи. Те се обръщат към двете свързани цели в развитието и прилагането на инструмента MBTI:

– Идентифицирането на основните предпочитания на всяка една от четирите дихотомии ( усещане, интуиция, чувство и мислене), определени или подразбиращи се в теорията на Юнг.
– Идентифицирането и описание на 16 отличителни личностни типове, които са резултат от взаимодействието между прилагането на преференциите.
The simplest way to manage projects out there

Сподели чрез:
към началото