Roses_Pink_color_440793

Как ученето става лесно, а умът и сърцето ни се сприятеляват по пътя на мечтите?

 

Резервопедичен (Сугестопедичен) курс, в който в подкрепяща среда създаваме условия за разкриване и развитие на потенциала на личността.

Стимулира се креативността, усвояват се техники за памет и умения за възприемане на информация – фоточетене, скоростно четене.

Програмата е изградена в подкрепа на лични цели, участниците трасират своя път, овладявайки мисленето и освобождавайки емоциите си, стъпка по стъпка в едно лечебно общуване със смях и игри.

Програмата обхваща материали от различни сфери – наука, изкуство, психология, история и т.н.

Всеки участник може да привнася с оглед на нуждите и интересите си допълнително литературата, която прецени.

 

Показваме ви как:

  • да намирате креативни решения;
  • да подходите иновативно към отлагането и рутината;
  • да се свържете с неизчерпаемия извор на вдъхновение – опознавайки собствената си мотивация;
  • понякога смътните ни желания да бъдат излъскани до блясък, придърпани (по-близо) и изпълнени;
  • и защо целеполагането е ключово за постигане на резултатите, които желаем във всяка сфера на живота;
  • да сте открити и магнетични заради повишената увереност и емоционална стабилност;
  • да усвоявате по-голям обем информация и да я прилагате на практика;
  • възприемането се случва с лекота и отговорите спират да играят на криеница и стройно дефилират пред погледа ви;
  • ученето може да бъде игра, в която с лекота се фокусираш върху собствения си напредък и не се страхуваш да опитваш нови подходи, техники;

 

Какво е сугестопедия?

Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология. Това e оригинална система за ефикасно усвояване на знания по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение или умора, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционните методи/, както и за високата трайност на придобитите знания. В такава среда деца и пораснали откриват нови свои страни – пишат истории, намират нетрадиционни, творчески решения, концентрират се по-лесно и успяват да намират във всяко пространство комфорт за работа и изразяване.

Резервопедията е сугестопедията в развитие. Д-р Лозанов описва резервния капацитет по следния начин:

“Под резервен капацитет ние имаме предвид непроявените, но генетично заложени възможности, опериращи предимно в парасъзнанието, многократно по-големи от нормалните за личността. Законите, на които те се подчиняват са в известна степен различни от обикновените психофизиологични закономерности. Това са резерви, които се разкриват, не се създават. Това са нормални възможности за развитие – част от генетичния капацитет, вероятно подтиснат от обществото (обществената-сугестивна норма). Тяхното систематично освобождаване създава перспектива за пълноценно и по-хармонично развитие на човека.”

“Голяма заслуга за хуманизирането на учебния процес има обаче и самата му организация, която е съобразена с изискванията на сугестологията за разтоварване, за освобождаване от дискретни микропсихотравми, за десугестиране от напластените несъответни представи за границите на човешките възможности и др.”

д-р Георги Лозанов

Какво са фоточетене, скоростно четене, мнемотехники? Парето?

Според закона на Парето 20 % от усилията носят 80% от резултатите и обратното. Това е приложимо във всички сфери на живота – в работата, книгите, филмите, песните. Ако знаете как да систезирате същественото, разбира се. Искате ли да разберете как се случва? На помощ първо идва Фоточетенето, което не би функционирало правилно без Мечтаполагането/Целеполагането.

Фоточетенето е система за подсъзнателно фотографиране на страници, разработена от психолога Пол Шийли на основата на откритията на д-р Лозанов. С фоточетене и подходящи техники след него можете да прочетете една книга за 1-2 часа със 70-80% разбиране. След четенето сте в състояние на релакс и при процеса се включват и двете полукълба на мозъка.

Скоростното четене е метод, който много добре работи като една от стъпките за активация на материята, усвоена по време на фоточетенето. То представлява съзнателно четене със скорост над 750 думи в минута и 70% възприемане. Лесно се тества и според проучвания на НАСА мозъкът ни работи на по-високи обороти, когато четем без субвокализация (да чуваме гласа си в главата). Това е напълно нормален за мозъка процес, който може да се овладее с немного практика.

Мнемотехниките са техники за подобряване на паметта. Някои от тях датират от древността и се използват и до днес. Те не само показват силата на мозъка, но правилно използвани са полезни в различни ежедневни ситуации.

Мисловните карти активират работни процеси в лявото и дясното полукълбо. Те са предпочитан инструмент за организиране и визуализиране на знания от хора и компании по целия свят, като Боинг, например.

В КАЛЕНДАРА може да следите за предстоящи курсове и събития за пораснали и деца.

Сподели чрез:
към началото