Roses_Pink_color_440793

Как ученето става лесно, а умът и сърцето ни се сприятеляват по пътя на мечтите?

 

Какво означава да си пълноценна личност? Познавате ли потенциали си? Чувствате ли се реализирани? Бликате ли от ентусиазъм или имате нужда от много вдъхновяваща идея? Знаете ли как най-лесно да прихващата идеи и да ги имплементирате в това, което правите?

Това е курс за хора, които вярват, че разкривайки потенциала си и давайки най-доброто от себе си могат да открият/ сбъднат своя мечта.

Резервопедичен (Сугестопедичен) курс, в който в подкрепяща среда създаваме условия за разкриване и развитие на потенциала на личността.

Стимулира се креативността, усвояват се техники за памет и умения за възприемане на информация – фоточетене, скоростно четене.

Програмата е изградена в подкрепа на лични цели, участниците трасират своя път, овладявайки мисленето и освобождавайки емоциите си стъпка по стъпка в едно лечебно общуване със смях и игри.

Програмата обхваща материали от различни сфери – наука, изкуство, психология, история и т.н.

Всеки участник може да привнася с оглед на нуждите и интересите си допълнително литературата, която прецени.

 

Показваме ви как:

  • да намирате креативни решения;
  • да подходите иновативно към отлагането и рутината;
  • да се свържете с неизчерпаемия извор на вдъхновение – опознавайки собствената си мотивация;
  • понякога смътните ни желания да бъдат излъскани до блясък, придърпани (по-близо) и изпълнени;
  • и защо целеполагането е ключово за постигане на резултатите, които желаем във всяка сфера на живота;
  • да сте открити и магнетични заради повишената увереност и емоционална стабилност;
  • да усвоявате по-голям обем информация и да я прилагате на практика;
  • възприемането се случва с лекота и отговорите спират да играят на криеница и стройно дефилират пред погледа ви;
  • ученето може да бъде игра, в която с лекота се фокусираш върху собствения си напредък и не се страхуваш да опитваш нови подходи, техники;

 

Какво е сугестопедия?

Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология. Това e оригинална система за ефикасно усвояване на знания по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение или умора, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционните методи/, както и за високата трайност на придобитите знания. В такава среда деца и пораснали откриват нови свои страни – пишат истории, намират нетрадиционни, творчески решения, концентрират се по-лесно и успяват да намират във всяко пространство комфорт за работа и изразяване.

Резервопедията е сугестопедията в развитие. Д-р Лозанов описва резервния капацитет по следния начин:

“Под резервен капацитет ние имаме предвид непроявените, но генетично заложени възможности, опериращи предимно в парасъзнанието, многократно по-големи от нормалните за личността. Законите, на които те се подчиняват са в известна степен различни от обикновените психофизиологични закономерности. Това са резерви, които се разкриват, не се създават. Това са нормални възможности за развитие – част от генетичния капацитет, вероятно подтиснат от обществото (обществената-сугестивна норма). Тяхното систематично освобождаване създава перспектива за пълноценно и по-хармонично развитие на човека.”

“Голяма заслуга за хуманизирането на учебния процес има обаче и самата му организация, която е съобразена с изискванията на сугестологията за разтоварване, за освобождаване от дискретни микропсихотравми, за десугестиране от напластените несъответни представи за границите на човешките възможности и др.”

д-р Георги Лозанов

Какво са фоточетене, скоростно четене, мнемотехники? Парето?

Според закона на Парето 20 % от усилията носят 80% от резултатите и обратното. Това е приложимо във всички сфери на живота – в работата, книгите, филмите, песните. Ако знаете как да систезирате същественото, разбира се. Искате ли да разберете как се случва? На помощ първо идва Фоточетенето, което не би функционирало правилно без Мечтаполагането/Целеполагането.

Фоточетенето е система за подсъзнателно фотографиране на страници, разработена от психолога Пол Шийли на основата на откритията на д-р Лозанов. С фоточетене и подходящи техники след него можете да прочетете една книга за 1-2 часа със 70-80% разбиране. След четенето сте в състояние на релакс и при процеса се включват и двете полукълба на мозъка.

Скоростното четене е метод, който много добре работи като една от стъпките за активация на материята, усвоена по време на фоточетенето. То представлява съзнателно четене със скорост над 750 думи в минута и 70% възприемане. Лесно се тества и според проучвания на НАСА мозъкът ни работи на по-високи обороти, когато четем без субвокализация (да чуваме гласа си в главата). Това е напълно нормален за мозъка процес, който може да се овладее с немного практика.

Мнемотехниките са техники за подобряване на паметта. Някои от тях датират от древността и се използват и до днес. Те не само показват силата на мозъка, но правилно използвани са полезни в различни ежедневни ситуации.

Мисловните карти активират работни процеси в лявото и дясното полукълбо. Те са предпочитан инструмент за организиране и визуализиране на знания от хора и компании по целия свят, като Боинг, например.

В КАЛЕНДАРА може да следите за предстоящи курсове и събития за пораснали и деца.

към началото