22.04.2019

Дата/Час Събитие
22/04/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

24.04.2019

Дата/Час Събитие
24/04/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

29.04.2019

Дата/Час Събитие
29/04/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

01.05.2019

Дата/Час Събитие
01/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

06.05.2019

Дата/Час Събитие
06/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

08.05.2019

Дата/Час Събитие
08/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

13.05.2019

Дата/Час Събитие
13/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

15.05.2019

Дата/Час Събитие
15/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

20.05.2019

Дата/Час Събитие
20/05/2019
18:30 - 19:30
Port de bras за ума и тялото
Dance Academy Sofia, София

към началото