Всички, желаещи да се включат в нашите курсове и програми

каним на персонална среща – интервю.

Целта на интервюто е формиране на представа и залагане на целите за предстоящия курс или програма.

Курсовете и програмите ни са пътешествие по метода на резервопедията ( сугестопедия в развитие), които създават умения за учене, справят се с предизвикателствата пред свободното изразяване, разкриване на резервите и развитие на потенциала на личността. Уменията, които се усвояват, водят до подобряване на представянето, справяне с травми, укрепване на мотивацията и създаване на нови интереси с лекота. Общуването и стимулите в сугестопедична среда,  възприемането на много нова информация  правят участниците осъзнато повече знаещи и можещи.

Затова и  подхождаме с уважение към времето, което ще отделите, още преди началото на курса. Срещата-интервю е своеобразно консултиране, което помага да си изясните какво можете да получите в заниманията.

Обикновено на тези срещи отговаряме на въпроси и детайлизираме нуждите, които искате да удовлетворите с участието си в курса/ програмата. Важно е да ни познавате, а ние да научим повече за очакванията и интересите ви. Съобразяваме включването ви в съответната група с темперамента и предпочитанията ви. Методът е доказал, че когато има предварителна среща, се създава комуникативна връзка, която улеснява възприемането, а игрите и общуването в група водят до бързо и неусетно усвояване на нови знания и  умения.

Интервю с дете и родител

Срещата с децата има за цел, общувайки да добием представа какви са интересите на детето – какво обича да прави, как общува, какво е отношението му към книжките, какво е нивото му на четене, среща ли предизвикателства с ученето и подготовката за училище. Често по време на интервюто разказваме на децата къде ги каним и какво представлява този курс и този свят на книги и игри, който искаме да им покажем.

На интервюто каним и родителя. Той/ Тя има възможност да сподели нуждата, която търси да удовлетвори и да намери отговор на въпроси, свързани с неговите очаквания от програмата, както и готовността му да съдейства – подкрепяйки детето си в процеса на учене.

Интервюто има за цел да насочи родителя какво да наблюдава и как да оказва подкрепа на детето си при отключване или укрепване на интереса към ученето, четенето и възприемането на информация.

Вярваме, че отношението на децата и родителите към процеса на обучение са от огромно значение за напредъка и постигнатите резултати.

 

Сподели чрез:
към началото