Защо да разкриваме потенциала и резервите на личността?

Бих искала да погледнем на темата с лекота и закачка, макар в ежедневието факторът време да ѝ придава известна драматичност.

А като ви споделя, че сме намерили начин да се сприятелим с времето, така че да имаме пълноценни и удовлетворяващи преживявания, може би ще се зачетете в следващите редове?

При все това опитайте се, да не бъдете строги нито със себе си, нито с автора, защото това е “протегната ръка на приятел”.

Когато сме малки се учим как да сме големи и успешни хора и почти винаги желанията включват “да бъдем щастливи”. Пълно е с проучвания, дефиниции и примери, които могат да послужат за ориентир. И растейки разбираме, че щастието не е нещо статично, а е пряко свързано с развитието ни. И докато пътуваме навън, пътуваме и навътре, защото опознавайки себе си в различните опитности, се учим да живеем живота си щастливеейки. И когато с времето, разбирането и опита вътрешният авторитет стане по-важен от външния, тогава ставаме автентични.

В същото време сме отрупани с роли и етикети, но всеки от нас има вътрешен радар, когато среща пълноценни личности. Предлагат ни се модели, в които да се напъхаме, но обикновено усещането е свързано с личното ни удовлетворение. Понякога то отразява общата картинка на живота ни, а понякога е свързано с потенциала, който реализираме.

Как ви намираме днес? Бликате ли от ентусиазъм или имате нужда от подкрепа по пътя?

В хармония ли сте с ритъма на живота или искате да си спечелите малко време?

Има разковниче за решаването на всяка задача. Поднасяме ви го в резервопедична среда – изпълнена с Любов и Свобода.

Това е курс за хора, които искат да развават умения, свързани с тялото, емоциите и ума, за да разкриват ежедневно потенциала си.

• Усвояваме базови техники за фоточетене и скоростно четене;

• Усъвършенстваме възприемането с активното участие на сетивата за подобряване на паметта и креативността;

• Учим с лекота в среда с висока психохигиена и фокус върху напредъка;

• Включваме подход, който ни помага да поддържаме мотивацията висока;

• Преминаваме през трансформащи преживявания с театър на движението;

• Подкрепяме се и работим в екип за детайлизирането и постигането на индивидуалните ни цели;

• Присъстваме автентично. Смехът е спонтанен, игрите – чудесни, насладата – естествена 

Какво още включва курсът, вижте тук: https://pokajimi.com/grownups/

Направете си подарък – срещата-интервю преди курса, ви помага да извлечете максимума от това преживяване.Повече за целта и спецификата на интервюто: https://pokajimi.com/interview/

 

Може да следите Календара за удобно време, в което да се включите.

Курсът се провежда в комбинация: 

  • Интензивни занимания сутрин/следобед в делнични дни и през уикенда
  • Срещи – продължения в избрани дни от уикенда, понякога изнесени извън града.
Сподели чрез:
към началото