Сугестопедия: За безграничните възможности на ума

Дата/Час
05/07/2018
19:00 - 21:00

Местоположение
Къщата на София

Адрес
Кв. Лозенец, Ул. " Миджур" 12
София


За неизползваният капацитет на ума и възможностите на човешкият мозък се водят дискусии, правят се изследвания и се търсят решения далеч преди нашата тема. От друга страна сугестопедията е продукт на години усилена работа и една мечта за нова култура на общуване, с която са свързали живота си, както проф.д-р Георги Лозанов и проф.д-р Евелина Гатева, така и техните сътрудници, съмишленици и учители.

Към темата ще подходим по един малко по-различен начин –  като дадем възможност да съотнесем информацията за откритията и натрупания опит тогава и днес към личните търсения и нужди на съвременния човек.

Сугестопедията като метод ще ни послужи за разбирането:

Как средата стимулира разкриването на потенциала на личността?

Кое подхранва автентичното присъствие?

Как умът се превръща в най-добрият ни съюзник?

Как ученето става лесно, а умът и сърцето ни се сприятеляват по пътя на мечтите?

Ще имате възможност да изследвате желанията, които ни събират, вместо да ни разделят  и защо целеполагането е ключово за постигане на резултатите, които желаем във всяка сфера на живота;

Ще изследваме творчеството като лична свобода и как най-лесно да прихващате идеи и да ги имплементирате в това, което правите.

Ще разберем какво са антисугестивни бариери и как фокусът върху собствения напредък усилва апетита ни да опитваме нови подходи, да развиваме умения, а ученето се превръща в игра.

Събитието е следвано от дневен резервопедичен курс “Разкриване на потенциала и резервите на личността” през юли.
За повече информация, моля, свържете се с нас.

Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология. Това e оригинална система за ефикасно усвояване на знания по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение или умора, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционните методи/, както и за високата трайност на придобитите знания. В такава среда деца и пораснали откриват нови свои страни – пишат истории, намират нетрадиционни, творчески решения, концентрират се по-лесно и успяват да намират във всяко пространство комфорт за работа и изразяване.


„Ученето съпътства целият ми живот“ – споделя Силвия Йорданова, – „и опитът ми е показвал десетки пъти колко е важно да подкрепяме и реализираме потенциала, да избираме предизвикателства, които ни изграждат и да създаваме среда, в която изкуството и естетиката възпитават. Така резервопедията – сугестопедия в развитие, се превърна в моят път през последните години“.
Творческите решения са нейната стихия. През 2012г започва обучение лично при проф. д-р Георги Лозанов и до днес е сугестопед към Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф.д-р Евелина Гатева“.
Като треньор и медиатор разработва и провежда резервопедични програми за обучение на деца и пораснали в София, Варна, Пловдив, Бургас, Лондон, свързани с развитие на умения за учене,креативност и памет в среда с висока психохигиена и подходящи стимули за разкриване на резервния потенциал на личността.

Тя е вдъхновител и съорганизатор на благотворителното събитие за деца „Рицарски турнир и бал“, което през септември 2017г. имаше своето 10-то юбилейно издание в Аулата на СУ“ Климент Охридски“

Сподели чрез:
към началото