Послания от Света на диска – Кой бди над бдящите? – V

Престън доби замислен вид.
– Извинявай, Тифани – подхвана той, – но не изглеждаш добре. Всъщност, без да се обиждаш, изглеждаш ужасно. Ако се гледаше с чужди очи, щеше да кажеш, че наистина си много зле. Имаш вид сякаш не си мигвала от дни.
– Снощи спах поне един час. И завчера също подремнах! – защити се Тифани.
– Нима? – строго я изгледа Престън. – И освен тазсутрешната закуска, кога за последно се храни нормално?
По някаква причина на Тифани все още и беше леко отвътре.
– Мисля, че май хапнах вчера..
– О, нима? – възкликна Престън. – Хапнала и подремнала? Така не се живее. Така се мре!
Прав беше. Тя знаеше, че е прав. Но това само влошаваше нещата.
– Слушай, преследва ме ужасно същество, което може да обсебва хора, и трябва да се справя с него!
Престън се озърна с интерес.
– Мен може ли да ме обсеби?
Злото отива там, където е добре дошло, помисли си Тифани. Благодаря ти за тази мъдрост, госпожо Пруст.
– Не, не вярвам. Мисля, че за да бъдеш обсебен, трябва да си от правилния вид хора. Тоест от грешния вид. Нали разбираш, от тези, в които вирее злото.
Този път Престън се разтревожи.
– Наистина съжалявам госпожице, но съм вършил разни лошотии в живота си.
Въпреки внезапната си умора, Тифани се усмихна.
– Коя беше най-лошата?
– Откраднах кутия с цветни моливи от една сергия. – Той я погледна отбранително, сякаш очакваше да му се развика или да го посочи с осъдителен пръст.
Вместо това тя поклати глава и запита:
– На колко беше тогава?
– На шест.
– Престън, не мисля, че това същество изобщо може да си пробие някакъв път до главата ти. Освен всичко останало тя ми се струва твърде претъпкана и объркваща.
– Тифани, просто ти трябва почивка. Истинска почивка в истинско легло. Коя вещица може да се грижи за другите, ако не може да се грижи за себе си? Quis custodiet ipsos custodies. Това означава: „Кой варди вардияните?“, ето какво означава – продължи Престън. – Така че кой варди вещиците? Кой се грижи за хората, които се грижат за хората? Точно сега ми се струва, че това трябва да съм аз.
Тя се предаде.

Сподели чрез:
към началото