Послания от Света на диска – Чест XVI

– А, ето къде си била, госпожице! Баронът те търси, че и баронесата. – Той поспря, ухили се и додаде: – Хубаво е отново да си имаме такава. – Погледът му попадна на Престън и сержантът се намръщи. – Пак ли се мотаеш, младши редник Престън?

 

Престън спретнато отдаде чест.

– Тъй вярно, сержант, допускането ви съвършено точно изразява абсолютната истина.

 

В отговор Престън, както винаги, получи озадачено опулване от сержанта, последвано от неодобрително изсумтяване, което означаваше: „Някой ден ще схвана какво ми казваш, момко, и тогава ще закъсаш“.

Сподели чрез:
към началото